Informații înscriere în grădiniță

 

Lista locurilor libere în învățământul preșcolar, 2021-2022 aici

 

Conform adresei nr. 28.269 din 27.04.2021 a Ministerului Educației, înscrierea copiilor în învățământul preșcolar se va desfășura astfel:

Etape:

Cererea de înscriere aici

 

Referitor la înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ și prin fax, poștă electronică sau telefonic, datele necesare (date privind solicitantul, date privind copilul și date privind opțiunile exprimate), pentru a fi introduse în aplicația informatică specifică.

 

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența:

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate din fiecare unitate de învățământ preșcolar, sunt aprobate de Consiliul de administrație al acesteia aici

Criteriile specifice de departajare sunt aplicate după epuizarea departajării pe baza criteriilor generale de mai sus. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va indica documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării sau validării cererii-tip de înscriere. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot include existența unor liste de preînscrieri, organizate în afară calendarului procesului de înscriere în învățământul preșcolar.