Responsabil perfecționare și formare continuă - prof. înv. primar Găncean Eniko


An școlar 2021-2022

Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic I aici

Extras din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, privind obținerea gradului didactic I aici

Fișa de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției curente pentru acordarea gradului didactic I aici

Precizări privind înscrierea la gradul didactic I aici

Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic II aici

Extras din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, privind obținerea gradului didactic II aici

Fișa de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției curente pentru acordarea gradului didactic II aici

Precizări privind înscrierea la gradul didactic II aici

Proces verbal depunere dosare aici

Fișa de înscriere la examenul național pentru definitivare aici

Precizări privind înscrierea cadrelor didactice la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021 aici

Fișa de evaluare a activității didactice  în cadrul  inspecţiei speciale la clasă aici

Grila de evaluare a portofoliului profesionale personal aici

Cerere de amânare a  susținereii examenului de grad didactic aici

ORDIN Nr. 5434 din 31.08.2021 - Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 aici

ORDIN Nr. 5558 din 14.09.2021 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020 – 2021 aici

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

 


 

An școlar 2020-2021

Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic I aici

Extras din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, privind obținerea gradului didactic I aici

Fișa de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției curente pentru acordarea gradului didactic I aici

Precizări privind înscrierea la gradul didactic I aici

Cerere de înscriere la examenul pentru obţinerea gradului didactic II aici

Extras din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, actualizată, privind obținerea gradului didactic II aici

Fișa de evaluare a activității didactice în cadrul inspecției curente pentru acordarea gradului didactic II aici

Precizări privind înscrierea la gradul didactic II aici

Proces verbal depunere dosare aici

Fișa de înscriere la examenul național pentru definitivare aici

Precizări privind înscrierea cadrelor didactice la examenul național de definitivare în învățământ în anul școlar 2020-2021 aici

Fișa de evaluare a activității didactice  în cadrul  inspecţiei speciale la clasă aici

ORDIN Nr. 5558/2020 din 14 septembrie 2020 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2020-2021 aici

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

 


An școlar 2019-2020

Procedura nr. 38591/03.10.2019 pentru echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile aici

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

 


An școlar 2018-2019

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

METODOLOGIE-CADRU de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, Anexa la OMEN nr. 5211/02.10.2018 aici

Echivalarea și acordarea de credite profesionale transferabile aici 

 


An școlar 2017-2018

 

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

ÎNSCRIERE LA CURSURILE CCD BISTRIŢA-NĂSĂUD aici

EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ

DEFINITIVAT       

Metodologie 4814/2017;

·         Candidatul trebuie să îndeplinească condiția de vechime la catedră minim  1 an (calculat la 31 august a anului în care susține proba scrisă);

·         DOUĂ inspecţii de specialitate și un portofoliu profesional.

·         Nota obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10:

·         ND – nota finală,

·         NI1 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1,

·         NI2 reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2,

·         NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal,

·         NS reprezintă nota la proba scrisă.

 

GRADUL DIDACTIC II

Metodologie 5561/2011;

·         Pentru a putea susține examenul de grad II, candidatul trebuie să îndeplinească condiția de vechime la catedră, minim 4 ani de la ex. de definitivare (calculați la 31 august a anului în care susține proba scrisă)

·         Candidatul va susţine 3 inspecţii:

o   inspecţia curentă 1,

o   inspecţia curentă 2 ,

o   inspecţia specială.

·         Inspecţiile curente vor fi notate cu CALIFICATIV iar inspecţiile speciale cu NOTĂ .

·         Calificativul MINIM de promovare a inspecţiei curente este bine iar nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8 (OPT).

 

GRADUL DIDACTIC I

Metodologie 5561/2011;

·         Pentru a putea susține de gradul I, candidatul trebuie să îndeplinească condiția de vechime la catedră, minim 4 ani de la gradul II (calculați la 31 august a anului în care susține proba scrisă). Pentru candidații care au obținut nota 10 la gradul II, condiția de vechime la catedră este de 3 ani;

·         Pot să se înscrie la gradul I, candidații care au obţinut calificativul FOARTE BINE la evaluările anuale și la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari.

·         Candidatul va susţine colocviul de admitere în anul școlar în care își depune dosarul și 3 inspecţii:

o   inspecţia curentă 1,

o   inspecţia curentă 2 ,

o   inspecţia specială.

·         Inpecţiile curente vor fi notate cu CALIFICATIV iar inspecţiile speciale cu NOTĂ;

·         Calificativul minim de promovare a inspecţiei curente este  FOARTE BINE, nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8 (OPT ) iar a susținerii lucrării metodico-științifice 9 (NOUĂ).

 

 


An școlar 2016-2017

 

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

ÎNSCRIERE LA CURSURILE CCD BISTRIŢA-NĂSĂUD aici

 

 


An școlar 2014-2015

 

Legislație perfecționare 2014 aici

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

Proceduri grade 2014 aici

 


An școlar 2013-2014

ORDIN Nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011 aici

Anexe aici

 

Ordinul nr. 5294 din 16 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013 - 2014 aici

Anexe aici

 

Ordin 3129/ 01.02.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă aici

A apărut Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a CCD și poate fi consultată pe site-ul CCD sau aici

 


OMECTS 6193 din 13.11.2012 - Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ aici

Calendarul desfășurării examenului național de definitivare în învățămât, Anexa 1 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMECTS nr. 6193/13.11.2012 aici

 

Curs Formator - Cod C.O.R 242401 – Se pot obtine credite profesionale transferabile! fișa de înscriere aici

Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naţionale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentrcursul de perfecţionare Formator  cod C.O.R 242401 care se va desfaşura în municipiul Bistrita.

 

Vă semnalăm oferta de cursuri de calificare oferite de  ”Fundația pentru formare profesională și învățământ preuniversitar”.

O puteți consulta aici

 

Cursuri perfecționare oferite de Zeceplus aici

Oferta CCD Bistrița-Năsăud aici

Fișa de înscriere School Consulting aici

Ofertă de Cursuri de formare profesională adresată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar aici

Metodologie formare continuă aici