Responsabil perfecționare și formare continuă - prof. înv. primar Seserman Veturia


An școlar 2017-2018

 

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

ÎNSCRIERE LA CURSURILE CCD BISTRIȚA-NĂSĂUD aici

EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ

DEFINITIVAT       

Metodologie 4814/2017;

·         Candidatul trebuie să îndeplinească condiția de vechime la catedră minim  1 an (calculat la 31 august a anului în care susține proba scrisă);

·         DOUĂ inspecții de specialitate și un portofoliu profesional.

·         Nota obținută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS) / 10:

·         ND – nota finală,

·         NI1 reprezintă nota inspecției de specialitate 1,

·         NI2 reprezintă nota inspecției de specialitate 2,

·         NP reprezintă nota acordată pentru portofoliul profesional personal,

·         NS reprezintă nota la proba scrisă.

 

GRADUL DIDACTIC II

Metodologie 5561/2011;

·         Pentru a putea susține examenul de grad II, candidatul trebuie să îndeplinească condiția de vechime la catedră, minim 4 ani de la ex. de definitivare (calculați la 31 august a anului în care susține proba scrisă)

·         Candidatul va susține 3 inspecții:

o   inspecția curentă 1,

o   inspecția curentă 2 ,

o   inspecția specială.

·         Inspecțiile curente vor fi notate cu CALIFICATIV iar inspecțiile speciale cu NOTĂ .

·         Calificativul MINIM de promovare a inspecției curente este bine iar nota minimă de promovare a inspecției speciale este 8 (OPT).

 

GRADUL DIDACTIC I

Metodologie 5561/2011;

·         Pentru a putea susține de gradul I, candidatul trebuie să îndeplinească condiția de vechime la catedră, minim 4 ani de la gradul II (calculați la 31 august a anului în care susține proba scrisă). Pentru candidații care au obținut nota 10 la gradul II, condiția de vechime la catedră este de 3 ani;

·         Pot să se înscrie la gradul I, candidații care au obținut calificativul FOARTE BINE la evaluările anuale și la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani școlari.

·         Candidatul va susține colocviul de admitere în anul școlar în care își depune dosarul și 3 inspecții:

o   inspecția curentă 1,

o   inspecția curentă 2 ,

o   inspecția specială.

·         Inpecțiile curente vor fi notate cu CALIFICATIV iar inspecțiile speciale cu NOTĂ;

·         Calificativul minim de promovare a inspecției curente este  FOARTE BINE, nota minimă de promovare a inspecției speciale este 8 (OPT ) iar a susținerii lucrării metodico-științifice 9 (NOUĂ).

 

 


An școlar 2016-2017

 

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

ÎNSCRIERE LA CURSURILE CCD BISTRIȚA-NĂSĂUD aici

 

 


An școlar 2014-2015

 

Legislație perfecționare 2014 aici

Oferta CCD - cursuri si programe de formare aici

Proceduri grade 2014 aici

 


An școlar 2013-2014

ORDIN Nr. 5397 din 5 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.561/2011 aici

Anexe aici

 

Ordinul nr. 5294 din 16 octombrie 2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013 - 2014 aici

Anexe aici

 

Ordin 3129/ 01.02.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă aici

A apărut Oferta de programe de formare continuă, proiecte și activități a CCD și poate fi consultată pe site-ul CCD sau aici

 


OMECTS 6193 din 13.11.2012 - Metodologia pentru organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ aici

Calendarul desfășurării examenului național de definitivare în învățămât, Anexa 1 la Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ aprobată prin OMECTS nr. 6193/13.11.2012 aici

 

Curs Formator - Cod C.O.R 242401 – Se pot obtine credite profesionale transferabile! fișa de înscriere aici

Casa Corpului Didactic a județului Bistrița-Năsăud în colaborare cu SC School Consulting SRL, furnizor de formare profesionala, autorizat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Educatiei Naționale prin Autoritatea Nationala pentru Calificari, anunta deschiderea sesiunii de inscrieri pentrcursul de perfecționare Formator  cod C.O.R 242401 care se va desfașura în municipiul Bistrita.

 

Vă semnalăm oferta de cursuri de calificare oferite de  ”Fundația pentru formare profesională și învățământ preuniversitar”.

O puteți consulta aici

 

Cursuri perfecționare oferite de Zeceplus aici

Oferta CCD Bistrița-Năsăud aici

Fișa de înscriere School Consulting aici

Ofertă de Cursuri de formare profesională adresată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar aici

Metodologie formare continuă aici