Documente interne, Regulamente, Acte normative


2023-2024

PERMANENTE

Regulament de organizare și funcționare 2023-2024 aici

Regulament de ordine interioară aici

 

2020-2021

ORGANIGRAMA 2020 aici

PERMANENTE- An școlar 2020-2021

LEGEA Nr. 1 din 5 ianuarie 2011- Legea educaţiei naţionale și statutul personalului didactic aici

ROFUIP -OM nr. 5447/31.08.2020 aici, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 2020 aici

ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar aici

Metodologia cadru de organizare și funcționare a CA aici

ROI 2020-2021, actualizat noiembrie 2020 aici

Regulament Intern aici

Procedură operaţională - Organizarea, desfășurarea și monitorizarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului aici

PDI 2019-2023, revizuit 2020 aici

Codul ETIC al școlii aici

 

PERIODICE - An școlar 2020-2021

 

Plan Managerial an școlar 2020-2021 aici

Plan de intervenție educațională pentru situația desfășurării cursurilor în sistem on-line aici

Plan Managerial director adjunct

Repere strategice în organizarea activitătii educative (Sasarman Alexandra) aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici  și calendarul activităților

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Plan Managerial al Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Văran Floarea)  și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru ritmicitatea notării (resp. Horj Luminița) și calendarul activităților

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Găncean Eniko)  și calendarul activităților

 

Raport de activitate Semestrul II, an școlar 2019-2020 aici

Raport de actvitate director adjunct

Raportul activitatii Consilierului educativ (prof. Horoba Daniela) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (ed. Șinar Cristina)

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (ed. Reman Anamaria)

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (prof. înv. primar Cristea Ileana)

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen)

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan)

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (prof. înv. primar Găncean Eniko)

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Văran Floarea)

Raportul activitățiiComisiei pentru ritmicitatea notării (resp. Horj Luminița) aici

 


ORGANIGRAMA 2019 aici

PERMANENTE- An școlar 2019-2020

LEGEA Nr. 1 din 5 ianuarie 2011- Legea educaţiei naţionale și statutul personalului didactic aici

ROFUIP - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 2016 aici OM 3027/08.01.2018 pt. modificarea ROFUIP aici

ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar aici

Metodologia cadru de organizare și funcționare a CA aici

ROI 2019-2020, actualizat Octombrie 2019 aici

Regulament Intern aici

Grafic asistenţe ore aici

PDI 2019-2023 aici

Codul ETIC al școlii aici

 

PERIODICE - An școlar 2019-2020

 

Plan Managerial an școlar 2019-2020 aici şi Plan operaţional aici

Plan de măsuri privind combaterea absenteismului aici

Plan Managerial director adjunct aici

Plan Operaţional consilier educativ aici și caledarul activităților educative pe şcoală(CAEŞ) (Horoba Daniela) aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Cristea Ileana) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici,  calendarul activităţilor aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Horoba Roxana) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Şinar Cristina) aici, aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Reman Anamaria) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Plan Managerial al Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Văran Floarea) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru ritmicitatea notării (resp. Horj Luminița) aici și calendarul activităților aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Găncean Eniko) aici și calendarul activităților aici

 

Raport de activitate Semestrul II, an școlar 2018-2019 aici

Raport de actvitate director adjunct aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (prof. Horoba Daniela) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (ed. Șinar Cristina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (ed. Reman Anamaria) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (prof. înv. primar Cristea Ileana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (prof. înv. primar Găncean Eniko) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Mihai Ionela) aici

 


 

ORGANIGRAMA 2018 aici

 

PERMANENTE- An școlar 2018-2019

LEGEA Nr. 1 din 5 ianuarie 2011- Legea educaţiei naţionale și statutul personalului didactic aici

ROFUIP - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 2016 aici OM 3027/08.01.2018 pt. modificarea ROFUIP aici

ORDIN Nr. 4831/2018 din 30 august 2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al personalului didactic din învăţământul preuniversitar aici

Metodologia cadru de organizare și funcționare a CA aici

ROI 2018-2019, actualizat Octombrie 2018 aici

Grafic asistenţe ore aici

PDI 2014-2019 aici

Codul ETIC al școlii aici

 

PERIODICE - An școlar 2018-2019

 

Raport de activitate Semestrul I, an școlar 2018-2019 aici

Raport de actvitate director adjunct aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (prof. Horoba Daniela) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (ed. Șinar Cristina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (ed. Reman Anamaria) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (prof. înv. primar Cristea Ileana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile)

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (prof. înv. primar Găncean Eniko) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Mihai Ionela)

 

Plan Managerial an școlar 2018-2019 aici şi Plan operaţional aici

Plan Managerial director adjunct aici

Plan Operaţional consilier educativ aici și caledarul activităților educative pe şcoală(CAEŞ) (Horoba Daniela) aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Cristea Ileana) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici, planul operațional aici, calendarul activităţilor aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Horoba Roxana) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Şinar Cristina) aici , aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Reman Anamaria) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Plan Managerial al Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Mihai Ionela) aici și calendarul activităților aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Găncean Eniko) aici și calendarul activităților aici

 

 

Raport de activitate Semestrul II, an școlar 2017-2018 aici

Raport de actvitate director adjunct aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (prof. înv. primar Marcu Adina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (ed. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (ed. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (prof. înv. primar Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (prof. înv. primar Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen)

 

 

 


ORGANIGRAMA 2017 aici         

PERMANENTE- An școlar 2017-2018

LEGEA Nr. 1 din 5 ianuarie 2011- Legea educaţiei naţionale și statutul personalului didactic aici

ROFUIP - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 2016 aici OM 3027/08.01.2018 pt. modificarea ROFUIP aici

Metodologia cadru de organizare și funcționare a CA aici

ROI 2017-2018, actualizat Ianuarie 2018 aici

PDI 2014-2019 aici

 

PERIODICE - An școlar 2017-2018

Raport de activitate Semestrul I, an școlar 2017-2018 aici

Raport de actvitate director adjunct aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (prof. înv. primar Marcu Adina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (ed. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (ed. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (prof. înv. primar Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (prof. înv. primar Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

 

 

Plan Managerial an școlar 2017-2018 aici şi Plan operaţional aici

Plan Managerial director adjunct aici

Plan Operaţional consilier educativ aici și caledarul activităților educative pe şcoală(CAEŞ) (Marcu Adina) aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Moldovan Raveca) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici, planul operațional aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Horoba Roxana) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Plan Managerial al Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici și calendarul activităților aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici și calendarul activităților aici


Raport de activitate Semestrul II / an școlar 2016-2017 aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (Marcu Adina Mirela) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (resp. Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

 

 


ORGANIGRAMA 2016 aici      

PERMANENTE- An școlar 2016-2017

ROFUIP - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar 2016 aici

Metodologia cadru de organizare și funcționare a CA aici

ROI aici

 

PERIODICE - An școlar 2016-2017

PDI - 2014-2019 aici

 

Raport de activitate Semestrul I, an școlar 2016-2017 aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (prof. Marcu Adina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile)

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (prof. înv. primar Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia)

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

 

Plan Managerial an școlar 2016-2017 aici

Plan Operaţional consilier educativ aici și caledarul activităților educative pe şcoală(CAEŞ) (Marcu Adina) aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Moldovan Raveca) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici, planul operațional aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Horoba Roxana) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Plan Managerial al Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici și calendarul activităților aici

 

Raport de activitate Semestrul II / an școlar 2015-2016 aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (Dragoș Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile)

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (resp. Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

 


ORGANIGRAMA 2015 aici          

PERMANENTE- An școlar 2015-2016

ROFUIP - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aici

Metodologia cadru de organizare și funcționare a CA aici

ROI aici

 

PERIODICE - An școlar 2015-2016

PDI - 2014-2019 aici

 

Raport de activitate Semestrul I, an școlar 2015-2016 aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (prof. Dragoş Cătălina)

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile)

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Horoba Roxana) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (prof. înv. primar Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

 

 

Plan Managerial an școlar 2015-2016 aici

Plan Managerial consilier educativ aici și caledarul activităților extrașcolare (Dragoș Cătălina) aici și graficul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Moldovan Raveca) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici, planul operațional aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Horoba Roxana) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Conea Liviu) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Plan Managerial al Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici și calendarul activităților aici

 

 

Raport de activitate Semestrul II, an școlar 2014-2015 aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Dănilă Ligia) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (Marcu Adina Mirela) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia)

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Raportul activității Comisiei pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar (resp. Sin Carmen) aici

 

 


ORGANIGRAMA 2014 aici

PERMANENTE- An școlar 2014-2015

ROFUIP - Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aici

Metodologia cadru de organizare și funcționare a CA aici

ROI aici

 

PERIODICE - An școlar 2014-2015

PDI - 2014-2019 aici

 

Raport de activitate Semestrul I, an școlar 2014-2015 aici

Anexe:

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina)

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și plan operațional sem II aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Dănilă Ligia) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (Marcu Adina Mirela) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia)

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

 

 

Plan Managerial an școlar 2014-2015 aici şi plan operațional semestrul I aici

Plan Managerial consilier educativ aici și caledarul activităților extrașcolare (Marcu Adina Mirela) aici și graficul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Moldovan Raveca) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici, planul operațional aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Dănilă Ligia) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Orban Ioan) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici și calendarul activităților aici

 

 

Raport de activitate Semestrul II, an școlar 2013-2014 aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Dănilă Ligia) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva)

Raportul activitatii Consilierului educativ (Marcu Adina Mirela) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia)

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

 

 


PERIODICE - An școlar 2013-2014                      ORGANIGRAMA 2013 aici

 

PDI - 2010-2014 actualizat 2013 aici

 

Plan operaţional sem II aici

Plan operaţional semestrul II consilier educativ (Marcu Adina Mirela) aici

Plan operaţional sem II al Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

 

Raport de activitate Semestrul I, an școlar 2013-2014 aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Dănilă Ligia) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici

Raportul activitatii Consilierului educativ (Marcu Adina Mirela) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici

Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Șinar Valer) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Cora Emilia) aici

Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia) aici

Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

 

Raportul activitatii profesorului itinerant (Sas Mariana) aici

Raportul activității logopedului (Halas Maria) aici

Raportul activitatii psihologilor școlari (Marton Eniko, Szakacs Eva, Orban Ioan)

 

 

 

Plan Managerial an școlar 2013-2014 aici şi plan operațional semestrul I aici

Plan Managerial consilier educativ aici și caledarul activităților extrașcolare aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Moldovan Raveca) aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Dănilă Ligia) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” (resp. Marc Vasile) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Algeorge Cătălina) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici și caledarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici și calendarul activităților aici

Garficul de control managerial aici

 

 

Raport de activitate semestrul II an școlar 2012-2013 aici

Anexa 1 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Anexa 2 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Dobrican Maria)

Anexa 3 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (III, IV, structuri)(resp. Moldovan Raveca) aici

Anexa 4 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (preg, I, II)(resp. Rician Livia) aici

Anexa 5 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Anexa 6 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică” (resp. Marc Vasile) aici

Anexa 7 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Științe” (resp. Horj Liliana) aici

Anexa 8 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Conea Liviu) aici

Anexa 9 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Anexa 10 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva)

Anexa 11 - Raportul activitatii Consilierului educativ (Arpăștean Dorina) aici

Anexa 12 - Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici

Anexa 13 - Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Șinar Valer) aici

Anexa 14 - Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Cora Emilia) aici

Anexa 15 - Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia)

Anexa 16 - Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Anexa 17 - Raportul activitatii profesorului itinerant (Sas Mariana) aici

Anexa 18 - Raportul activitatii psihologilor școlari (Marton Eniko, Szakacs Eva, Orban Ioan) aici

 


 

PERIODICE - An școlar 2012-2013                      ORGANIGRAMA 2012 aici

 

Regulamentul de Ordine Interioară - ROI - valabil în anul școlar 2012-2013 aici

 

Calendarul activităților pe Sem II al Comisiei Metodice ”Științe” (resp. Horj Liliana) aici

Calendarul activităților pe Sem II al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Cora Emilia) aici

 

Raport de activitate Semestrul I aici

Anexa 1 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici

Anexa 2 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Dobrican Maria) aici

Anexa 3 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (III, IV, structuri)(resp. Moldovan Raveca) aici

Anexa 4 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (preg, I, II)(resp. Rician Livia) aici

Anexa 5 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Anexa 6 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică” (resp. Ungureșan Corina) aici

Anexa 7 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Științe” (resp. Horj Liliana) aici

Anexa 8 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Conea Liviu) aici

Anexa 9 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici

Anexa 10 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici

Anexa 11 - Raportul activitatii Consilierului educativ (Arpăștean Dorina) aici

Anexa 12 - Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici

Anexa 13 - Raportul activitatii Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Șinar Valer) aici

Anexa 14 - Raportul activitatii Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Cora Emilia) aici

Anexa 15 - Raportul activitatii Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia)

Anexa 16 - Raportul activitatii Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen)

 

 

Plan Managerial 2012-2013 aici

Anexe:

Plan Managerial al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru sanatate si securitate in munca (resp. Cora Emilia) aici și calendarul activ. sem I aici

Plan operațional Comisia pentru examene, olimpiade și concursuri școlare (resp. Rus Vasile Gabriel) aici

Planul Managerial al responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru prevenirea, reducerea violenței și pentru siguranța în mediul școlar (resp. Dănilă Ligia) aici și calendarul de prevenire aici

Plan Managerial al Comisiei de disciplină elevi (resp. Deiac Carmen) aici

Planul Managerial al Consilierului Educativ (Arpăștean Dorina) aici și calendarul activităților educative extrașcolare aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Șinar Valer) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Om și Societate” (resp. Conea Liviu) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Științe” (resp. Horj Liliana) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Matematică” (resp. Ungureșan Corina) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. prelungit (resp. Vîrtic Ecaterina) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor pr. normal (resp. Dobrican Maria) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor (Moldovan Raveca, Rician Livia) aici

 

CU CARACTER PERMANENT - An școlar 2012-2013

Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preșcolar aici

 


ORGANIGRAMA 2011 - ȘC. GEN. GRIGORE SILAȘI BECLEAN aici

 

PERIODICE - An școlar 2011-2012

Raport de activitate Semestrul II aici

Anexe:

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Limbă și Comunicare” (resp. Szasz Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Pop Delia) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Pop Delia) aici

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” (resp. Buzoianu Doina) aici

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Matematică și științe” (resp. Ungureșan Corina) aici

Raport de activitate al Catedrei de educație fizică și sport (resp. Arpăștean Dorina) aici

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Om și societate” (resp. Conea Liviu) aici

Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea (Seserman Veturia) aici

Raport de activitate al consilierului educativ (Marcu Adina) aici

Raport de activitate al Comisiei pt situații de urgență și PSI (resp. Șanta Silvia) aici

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Arte, tehnologii” (resp. Șanta Silvia) aici

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Matematică și științe” (resp. Sin Carmen) aici

Raport de activitate al consilierului educativ (Dănilă Ligia) aici

Raport Comisia pentru Prevenirea și Combaterea Violenței în Școală (resp. Deiac Carmen) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor (resp. Moldovan Raveca) aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților (resp. Szakacs Eva) aici

 

 

Raport de activitate Semestrul I aici

Anexa 1 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a educatoarelor aici

Anexa 2 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor aici

Anexa 3 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” aici

Anexa 4 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Matematică și științe” aici

Anexa 5 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Om și societate” aici

Anexa 6 - Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, arte, tehnologii” aici

Anexa 7 - Raportul activitatii Comisiei Metodice a diriginților aici

Anexa 8 - Raportul activitatii Consilierului educativ aici

Anexa 9 - Raportul activitatii responsabilului cu perfecționarea aici

Anexa 10 - Raportul activitatii profesorului itinerant aici

Anexa 11 - Raportul activitatii psihologului școlar aici

 

Plan Managerial Comisia Metodică ”Matematică și Științe” aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial Comisia Metodică ”Om și Societate” aici

Plan Managerial Comisia Metodică ”Limbă și comunicare” aici calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei pentru Perfecționare Metodică și Formare Continuă aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial Consilier Educativ aici și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor aici

Plan Managerial an școlar 2011-2012 aici și Plan managerial semestrul I aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” și calendarul activităților aici

Plan Managerial al Comisiei metodice a diriginților aici

 

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Matematică și Științe” 2010-2011 aici

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Om și societate” 2010-2011 aici

Raport de activitate al Comisiei Metodice ”Limbă și comunicare” 2010-2011 aici

Raport de activitate 2010-2011 aici

Raportul de activitate al directorului adjunct 2010-2011 aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice ”Sport, Arte, Tehnologii” 2010-2011 aici

Raportul activității Comisiei pentru Perfecționare Metodică și Formare Continuă 2010-2011 aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a învățătoarelor 2010-2011 aici

Raportul activitatii Comisiei Metodice a educatoarelor 2010-2011 aici

Raport activitati educative 2010-2011 aici

 

CU CARACTER PERMANENT - An școlar 2011-2012

Regulamentul de Ordine Interioară - ROI - valabil în anul școlar 2011-2012 aici

Structura anului școlar 2011-2012 aici

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) aici

Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar aici

Metologie formare continuă aici

 


PERIODICE - An școlar 2010-2011

Plan Managerial Semestrul II, an școlar 2010-2011 aici

Raport de activitate pe semestrul I aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Educatoarelor aici și calendarul activităților aici - responsabil ed. Pop Aurelia

Plan Managerial Comisia Metodică ”Matematică și Științe” aici - responsabil prof. Ungureșan Corina

Plan Managerial Comisia Metodică ”Om și societate” aici, calendarul activităților aici - responsabil prof. Văran Floarea

Plan Managerial Comisia Metodică ”Sport, Arte, Tehnologii” aici, calendarul activităților aici - responsabil prof. Buzoianu Doina

Plan Managerial Comisia Metodică a Diriginților aici, calendarul activităților aici - responsabil prof. Reman Eniko Angela

Plan Managerial Comisia Metodică ”Limbă și comunicare” aici, programul de activități al comisiei aici - responsabil prof. Szasz Carmen

Plan Managerial Consilier Educativ - profesor învățământ primar Marcu Adina aici

Plan Managerial al Comisiei pentru PSI - responsabil prof. Laurențiu Oliviu aici

Plan Managerial al Comisiei pentru Perfecționare Metodică și Formare Continuă - responsabil prof. înv. primar Seserman Veturia aici

Plan Managerial al Comisiei Metodice a Învățătoarelor, semestrul I, an școlar 2010-2011- responsabil înv. Moldovan Raveca aici

Plan Managerial Semestrul I, an școlar 2010-2011 aici

Plan Managerial an școlar 2010-2011 aici

Planul de Dezvoltare Instituțională 2010-2014 aici

Raport de analiză a muncii Sem II an școlar 2009-2010 aici

Regulamentul de ordine interioară al Școlii Generale ”Grigore Silași” - ROI aici

Organigrama Școlii Generale ”Grigore Silași” Beclean aici

Comisii la nivelul scolii aici


CU CARACTER PERMANENT:

Legea Nr.1/2011 LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE aici

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar - ROFUIP aici

Vechiul Statut al personalului didactic aici

Vechea Lege a Învățământului aici

Codul Muncii aici

Contractul colectiv de muncă aici

Legea 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor aici

Legea 319 din 2006 privind sănătatea și securitatea în muncă aici

Norme metodologice privind modul de realizare a raportului de activitate in vederea obtinerii gradatiei de merit aici

Ordin 5106/ 01.09.2010 privind aprobarea normelor metodologice aici


FINANCIARE

Execuția bugetară la 31.12.2017 aici + Proiect buget 2018 aici

Execuția bugetară la 31.12.2016 aici + Proiect buget 2017 aici

Execuția bugetară la 31.12.2015 aici + Proiect buget 2016 aici

Execuția bugetară la 31.12.2014 aici

Execuția bugetară la 31.12.2013 aici

Execuția bugetară la 31.12.2012 aici

Execuția bugetară la 31.12.2011 aici

Execuția bugetară la 31.12.2010 aici

Declarația de avere si de interese 2018 aici

Declarația de avere si de interese 2017 aici

Declarația de avere si de interese 2016 aici

Declarația de avere si de interese 2015 aici

Declarația de avere 2014 aici și declarația de interese 2014 aici

Declaratia de avere si de interese 2012 aici

Declaratia de avere si de interese 2011 aici

Declaratia de avere si de interese 2010 aici